top of page
CORE Poster 3 kopie.jpg

C.O.R.E.

Het verplaatsbare karakter van deze woningen is uitsluitend te realiseren met een unieke en doordachte combinatie van systemen die er voor zorgen dat elke woning daadwerkelijk autonoom is.

C.O.R.E.(Compact Organized Resources Equipement) is een volledig uitneembare skid met daarin 5 systemen die nodig zijn voor de opvang en verwerking van alle noodzakelijke voorzieningen in een gebouw zoals; energie, opvang en zuiveren van regenwater, zuiveren van afvalwater, verwarming en luchtbehandeling. Water bijvoorbeeld zal steeds opnieuw in het systeem teruggebracht worden via verschillende filtersystemen om zodoende schaarste te vermijden. 

Het onderhoud en het vervangen van de onderdelen wordt door de modulaire opbouw van CO.R.E. vergemakkelijkt.

Wat C.O.R.E. echt uniek maakt is dat het het enige complete systeem is in de wereld (so far) dat geen enkel onderdeel buiten de woning of in de grond plaatst.

The movable character of these homes can only be realized with a unique and well thought-out combination of systems that ensure that each home is truly autonomous.

C.O.R.E. (Compact Organized Resources Equipement) is a fully removable skid containing 5 systems that are necessary for the reception and processing of all necessary facilities in a building such as; energy, rainwater treatment, wastewater treatment, heating and air treatment. For example, water will always be brought back into the system through different filters in order to avoid shortages.

Maintenance and replacement of parts is made possible by the modular structure of C.O.R.E.

What makes C.O.R.E. really unique is that it is the only complete system in the world (so far) that does not place any part outside the home or in the ground.

  • facebook
  • Pinterest - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
bottom of page