Het gebouw:

 

Flexibel en demontabel

RWAV ziet het tijdelijke karakter van alle afzonderlijke woningonderdelen als een belangrijke pijler van het concept. Alle onderdelen van de woning bouwen we als samengestelde delen op. Voor zover haalbaar vermijden we vermenging van twee materialen. Daardoor waarborgen we dat alle onderdelen zijn te demonteren en te recyclen.

Vervoer & Bouwtijd
Het vervoer en de bouwtijd van de woningen luistert nauw. De verschillende prefab woonunits zullen met vracht -en kraanwagens naar de locaties moeten worden vervoerd. Daar gebeurt de oplevering binnen één dagdeel.

Vergeleken met de traditionele bouw is dat een revolutionaire stap vooruit. Daar zijn per woning veel meer vervoerbewegingen nodig en duurt het bouwproces maandenlang.

The building:

Flexible and Demountable
RWAV considers the temporary nature of the individual building components as an essential building concept. All parts of the house are build as assembled parts. Insofar as feasible, we avoid mixing two materials. Therefore we ensure that all parts can be dismantled and recycled.


Transportation & Construction time
The transport and construction time of the homes is critical. The various prefabricated housing units can be transported and deliverd to the locations within one day.


Compared with the traditional construction methods that is a revolutionary step forward. A lot more traffic movements are required in the traditional building process.

  • facebook
  • Pinterest - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle

Copyright Rooms With A View 2018

Design C. de Vilder