1/21

Een woning en/of werkruimte die is losgekoppeld van de nutsvoorzieningen én de grond onder het gebouw. Dit ontwerp heeft bouwers en installateurs geïnspireerd om na te denken over compacte, modulaire en verplaatsbare systemen. Toe te passen op nieuwe vormen van (recreatie)woningen en werkruimtes.

 

A home and / or workspace that is disconnected from the utilities and the ground under the building. This design has inspired builders and engineers to think about compact, modular and portable systems. Applicable on new forms of (recreational) property and workspaces.

 

R  o   o   m   s       W   i   t   h       A       V   i   e   w

 

Prototype Infrapark BLOW-UP 2019-03-06 1
Prototype Infrapark 2019-03-06 133050000

100% duurzaam en herbruikbaar

Het concept van Rooms With A View is ontwikkeld volgens het principe van 'de circulaire economie'. Chris de Vilder: 'We bouwen een 'remontabel' gebouw, zowel qua bouwkundige details als wat betreft de installaties. Vooral het laatste is een uitdaging. Het vereiste zelfvoorzienende karakter van de woning dwingt ons na te denken over wat de natuur ons kan leveren, en in welke mate we restproducten teruggeven.' De ecologische en energetische systemen, zoals waterfiltratie, biobrandstoffen en hernieuwbare energiebronnen, worden als circulaire systemen toegepast. Water bijvoorbeeld wordt steeds opnieuw in het systeem teruggebracht via verschillende filtersystemen.
 

Modulair en verplaatsbaar

Wonen en werken zonder de omgeving te belasten: dat is het zeer bijzondere idee achter Rooms With A View. De woning en/of werkruimte is losgekoppeld van de nutsvoorzieningen én de grond eronder. Daarmee bij uitstek geschikt voor locaties waar de natuur op de eerste plaats staat, maar waar recreatie nodig is om het business model van de natuurbeheerder of natuureigenaar sluitend te maken.

100% durable and reusable
The concept of Rooms With A View was developed according to the principle of the 'circular economy'. Chris de Vilder: "We are building a re-mountable' building, both in terms of architectural details as regard to the installations. Particularly the latter is a challenge. The required self-sustaining character of the home forces us to think about what nature can provide us, and to what extent we return waste products. " The ecological and energetic systems, such as water filtration, biofuels and renewable energy sources can be used as circular systems. Water, for example, is repeatedly brought back into the system through different filter systems.

Modular and portable
Live and work without burdening the environment: this is the very special idea behind Rooms With A View. The home and / or work area is disconnected from public utilities and the ground beneath it. Therefore ideally suited for locations where nature comes first, but where recreation is required to make the business model of the environmental management or land owner a sustainable one.

De unieke kenmerken:

 

 • 100% zelfvoorzienend (het hele jaar door)

 • Zowel toepasbaar als woning, woonboot en als werkruimte

 • Circulair (economisch en ecologisch) model

 • (Re) circulatie van grondstoffen (water, electra, warmte)

 • Uiterst efficiënt gebruik van lokale grondstoffen

 • Lage belasting van natuur en omgeving

 • Zeer beperkte afval stromen (grotendeels terug te geven aan omgeving)

 • Zeer hoog adaptief vermogen

 • Toepasbaar op alle ondergronden incl. water

 • Verplaatsbaar en uit te breiden

 • Zeer snel te leveren (12 weken)

 • Binnen één etmaal te plaatsen op locatie (afhankelijk van formaat)

 • Flexibele architectonische vormen c.q. stijlen

 • Hoge kwaliteit -en comfortniveau

 • Prijs / kwaliteitverhouding zeer gunstig (voor off-the-grid gebouw)

 • Gemakkelijk in gebruik

 • Gezond binnenklimaat

 • Optioneel onderhoud en service contracten

The unique features:

 • 100% self-sufficient (year-round)

 • For use as house, houseboat and as a workspace

 • Circular (economic and ecological) model

 • (Re) circulation of commodities (water, electricity and heat))

 • Highly efficient use of local raw materials

 • Low footprint of nature and environment

 • Very limited waste streams (mostly giving back to surroundings)

 • Very high adaptive capacity

 • Applicable on all surfaces included. Water

 • Movable and expandable

 • Very fast deliver (8 to 12 weeks)

 • Assembled on site within one day (depending on size)

 • Flexible architectural forms and styles

 • High quality and level of comfort

 • Price / quality ratio very favorable (for off-the-grid building)

 • Easy to use

 • Healthy indoor environment

 • Maintenance and service contracts optional

Toepassingen

Highview
Highview
Woodlands
Woodlands
Hillside
Hillside
Andalucian Outback
Andalucian Outback
Highview
Highview
Sandcastle
Sandcastle
Sandcastle
Sandcastle
Interior
Interior
Meadow lodge
Meadow lodge
Island hop
Island hop
Forest hideout
Forest hideout
TreeTops
TreeTops

Christian de Vilder

(Angers, Frankrijk, 1962)

 

Christian de Vilder is een architect met een dubbele nationaliteit en een internationale oriëntatie. Hij woonde een groot deel van zijn leven in het buitenland. In Nederland heeft hij, over een periode van ruim 20 jaar, verschillende grote en kleine projecten gerealiseerd.

​​

 

Christian de Vilder is an architect with a double nationality and an international orientation. He lived much of his life abroad. In the Netherlands he has realized, over a period of 20 years, several large and small projects.

 • facebook
 • Pinterest - Black Circle
 • LinkedIn - Black Circle